WYDAWCA:
ABC-MEDIA
Stary Dwór 108
86-010 Koronowo
NIP 5542478723

Tel. 52 387 83 98
504 844 075

napisz do nas:
abc-media@abc-media.pl

Nr konta
PKO BP 84 1020 4900 0000 8802 3014 2017
Tytuł Częstoliwość Cena prenumeraty Ilość
zamawianych
prenumerat
Rok Wartość zamówienia
WARSTWY - Dachy i Ściany
kwartalnik 34,00 zł
Suma:
Do zapłaty:
Dane do wysyłki/faktury (wymagane) Dane kontaktowe (opcjonalnie)
nazwa firmy Imię i nazwisko
ulica telefon
numer domu/mieszkania fax
kod e-mail
miejscowość    
NIP    

Czy prenumerował/a Pan/Pani wcześniej?  NIE  TAK 

Twoje uwagi

Kwotę za zamówioną prenumeratę wpłacę na konto po otrzymaniu faktury proforma

Realizacja prenumeraty nastąpi po wpłacie kwoty wynikającej z zamówienia