NAJNOWSZY NUMER PRENUMERATA AKTUALNOŚCI CZYTELNIA NASI PARTNERZY KONTAKT

 

Konferencja DAFA: „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego” - 11.03.2015r.

Aktualno������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ci - Konferencja DAFA:  „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”  - 11.03.2015r.

11 marca w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowo-techniczna Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”. To wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej. Zachęcamy do rejestracji już dziś - poprzez stronę www.dafa.com.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona. Patronat nad konferencją objął nasz kwartalnik „WARSTWY – Dachy i Ściany”.

V edycja Konferencji odbędzie się w dniu 11 marca 2015r. w Poznaniu i będzie towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA 2015.

Konferencja ma na celu promocję idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukację w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych. Dedykowana jest architektom, projektantom, konstruktorom, inżynierom budowlanym; wykonawcom i generalnym wykonawcom dachów i fasad zielonych; deweloperom, inwestorom; wykładowcom i studentom uczelni budowlanych; przedstawicielom samorządów lokalnych.

Program konferencji kompleksowo obejmie tematykę dachów i ścian zielonych wskazując, że redukują one emisję CO2, zwiększają energoefektywność budynków, wpływają na poprawę retencji wody opadowej oraz pozwalają na odtworzenie obszarów zieleni utraconych przez zabudowę terenu.

Referaty, wygłoszone przez uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz specjalistów z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA, mają na celu:

  • popularyzację koncepcji zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta;
  • zwiększenie świadomości dotyczącej potrzeby retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych wynikającej m.in. ze zmieniającego się stopnia uszczelnienia powierzchni w miastach, przeciążenia istniejących systemów kanalizacyjnych, itd.;
  • rozpowszechnianie technologii roślinnych ścian jako elementu architektury współczesnych miast;
  • edukację w zakresie poprawy i ujednolicenia standardów dla technologii zielonych dachów poprzez opracowane przez Stowarzyszenie DAFA „Wytyczne dachów zielonych”, bazujące na europejskich doświadczeniach FLL.
  • upowszechnienie polskich osiągnięć i doświadczeń w zakresie realizacji zielonych ścian i dachów;
  • prezentację zasad oceny jakości substratów na zielone dachy;
  • popularyzację wiedzy na temat prawidłowo wykonanych dachów zielonych, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów;
  • prezentację konstrukcji zielonych ścian z praktycznego punktu widzenia.

Poznańska konferencja Stowarzyszenia DAFA będzie okazją do spotkania specjalistów z branży, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”.
11.03.2015r. , Poznań
Lp. Temat Prelegent Czas
Otwarcie Konferencji Mariusz Pawlak 11:00 – 11:05
1. Prezentacja Stowarzyszenia DAFA. Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński 11:05 – 11:10
2. Zielone dachy - miejsca retencjonowania wody opadowej. dr inż. Ewa Burszta-Adamiak,
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
11:10 – 11:30
3. Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta. Piotr Wolański
Jakub Walawender
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Uniwersytet Jagielloński
11:30 – 12:00
4. Błędy w wykonawstwie dachów zielonych. dr Gunter Mann, Prezes Stowarzyszenia
Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)
12:00 – 12:30
5. Nowość na polskim rynku - Wytyczne dachów zielonych. Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia DAFA 12:30 – 12:50
6. Zasady oceny jakości substratów na zielone dachy. dr inż. Jacek Nowak,
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
12:50 – 13:10
7. Roślinne ściany jako element architektury współczesnych miast. dr inż. Marta Weber-Siwirska,
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
13:10 – 13:30
8. Praktyczny aspekt rozwoju i konstrukcji zielonych ścian. Roelof-Jan van Wikselaar 13:30 – 14:00
Poczęstunek 14:00 – 14:30

oprac. na podst. materiałów Stowarzyszenia DAFA


Przeczytaj również:

Wywiad z Witoldem Okońskim, Prezesem Stowarzyszenia DAFA "Lokomotywy rozwoju DAFA: Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad - w tym zielonych".

 
 
do góry

 
   
GALERIA
WYDAWNICTWO
REKLAMA
KONTAKT
 
KONTAKT
IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL
TREŚĆ

© Copyright 2022, abc-media.pl