NAJNOWSZY NUMER PRENUMERATA AKTUALNOŚCI CZYTELNIA NASI PARTNERZY KONTAKT

 

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA. Fot. DAFA

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Witold Okoński. Fot. DAFA
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.

Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Anna Sylwester-Czapla. Fot. DAFA
Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Michał Wilk. Fot. DAFA
Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, których celem jest opracowanie „Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów.

Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Katarzyna Wiktorska. Fot. DAFA
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Jarosław Kowalczyk. Fot. DAFA

Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Mariusz Pawlak. Fot. DAFA
Ubiegłoroczny panel w Krakowie objął szkolenie z dachów zielonych (zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było transmitowane online dla 180 architektów i projektantów.

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” .

Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób.

Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.

 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Ewelina Klin. Fot. DAFA
Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA.
Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii: „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura.

Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana.
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Od lewej: Andrzej Wdowiak, Mirosław Wróblewski
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Od lewej: Katarzyna Wiktorska, Joanna Burzyńska, Witold Okoński. Fot. Stowarzyszenie DAFA

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą poprowadził Filip Chajzer.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy. Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Uczestnicy Walnego Zebrania. Fot. DAFA
 - Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Uczestnicy Walnego Zebrania. Fot. DAFA

Źródło: DAFA – www.dafa.com.pl

 
 
do góry

 
   
GALERIA
WYDAWNICTWO
REKLAMA
KONTAKT
 
KONTAKT
IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL
TREŚĆ

© Copyright 2023, abc-media.pl