NAJNOWSZY NUMER PRENUMERATA AKTUALNOŚCI CZYTELNIA NASI PARTNERZY KONTAKT

 

Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA

Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznego poradnika określającego jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

W tym celu powołano w Stowarzyszeniu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiającą ekspertów - praktyków reprezentujących branżowe firmy członkowskie, która opracowuje autorską publikację: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów – poradnik dla wykonawców”.

Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków będzie niewątpliwie cennym narzędziem i  źródłem rzetelnej wiedzy w  codziennej pracy wykonawców. Intencją autorów jest, by poradnik ten stanowił merytoryczne wsparcie dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorom ogłaszającym przetargi, a  także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane oraz rzeczoznawców i ekspertów działających w tej branży.

Zespół redakcyjny tworzą specjaliści: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). W  prace redakcyjne włączyli się również: Grzegorz Rak (Balex-Metal), Jacek Lebek (Tyron) i Edyta Sauć (Swisspor Polska).
Aktualno������������������������������������������������������ci - Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA
Od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). Fot. DAFA

  • Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną: W części teoretycznej: znajdziemy definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.
  • W części praktycznej omówiono tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców, omówiono szczególne przypadki i ich interpretacje oraz zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.
  • W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie opracowania o zakres ścian.

Główną ideą Grupy Merytorycznej PPOŻ jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego. Zdaniem autorów projektant powinien być świadomy, że na interpretację wyników mogą wpłynąć rzeczywiste warunki - nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

Zakończenie prac merytoryczno-redakcyjnych zaplanowano w IV kwartale bieżącego roku. W dotychczasowym dorobku Stowarzyszenia znalazło się 18 publikacji z dziedziny akustyki, dachu płaskiego, dachu zielonego, lekkiej obudowy i techniki mocowań. Wszystkie pozycje dostępne są w Księgarni Technicznej DAFA na:
www.dafa.com.pl.

Aktualno������������������������������������������������������ci - Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA
mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński

"90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania - praca z otwartym ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego konsekwencjami."

mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński

Absolwent SGSP, a także studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa”na PW. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej. Autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Merytorycznej PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”Stowarzyszenia DAFA.

Aktualno������������������������������������������������������ci - Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA
mgr inż. Natalia Bejga

„Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Mając na uwadze coraz większą świadomość uczestników procesu budowlanego oraz ciągłe aktualizowanie przepisów dotyczących ochrony pożarowej, konieczne jest zgromadzenie i dyskutowanie różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego. Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Publikacja opracowywana przez Grupę Merytoryczną PPOŻ. oraz Stowarzyszenie DAFA będzie źródłem podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, do którego sięgnąć będą mogli zarówno projektanci, wykonawcy, inwestorzy, budując swoją świadomość, oraz specjaliści z tej dziedziny. Sądzę, że opracowanie stanowić może również swojego rodzaju wytyczne do- brej praktyki inżynierskiej, na etapie projektowania i wykonawstwa. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową budynków ma bowiem kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.”

mgr inż. Natalia Bejga

Mgr inż. budownictwa lądowego w specjalności technologia i organizacja budownictwa (Politechnika Poznańska, 2009 r.), od 2010 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, od 2011 r. kierownik biura techniczno-handlowego w DWD BauTech Sp. z o.o., firmie specjalizującej się w zakresie systemów doświetleń i oddymiania budynków kubaturowych; absolwentka szkoleń z tematyki bezpieczeństwa pożarowego (systemy wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, systemy sygnalizacji pożaru) organizowanych w Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP), Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB); działalność zawodową koncentruje wokół tematyki wentylacji pożarowej (w szczególności grawitacyjnych systemów oddymiania budynków wielkokubaturowych), bezpośrednio związanej z działalnością DWD BauTech Sp. z o.o. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.

Aktualno������������������������������������������������������ci - Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA
mgr inż. Maria Dreger

„Nasza publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dachów płaskich, powszechnie stosowanych we współczesnych obiektach usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Znajomość tych zagadnień przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a także użytkowników i administratorów budynków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie działania człowieka nie tylko są przyczyną – źródłem ognia prawie wszystkich pożarów, ale również wielkość i rodzaj strat pożarowych są wprost skutkiem decyzji i akcji podejmowanych przez ludzi, na wszystkich etapach od decyzji inwestycyjnych i projektowania przez budowę aż po eksploatację obiektów budowlanych.”

mgr inż. Maria Dreger

Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych obszarach budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool Polska Sp. z o.o. Jako członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych, Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od dwóch lat Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów" Stowarzyszenia DAFA.

Aktualno������������������������������������������������������ci - Bezpieczeństwo pożarowe dachów - publikacja techniczna DAFA
mgr inż. Monika Hyjek

„Jestem przekonana, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem wykonawców, którzy w każdej chwili będą mieli łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Nadrzędnym celem naszej pracy jest budowanie świadomości wykonawców w obszarze bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zaczęliśmy od dachów, ale prace będą kontynuowane i na pewno naszą uwagę poświęcimy również tematyce ścian. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze sposobami zapobiegania ryzyku pożaru w początkowej fazie powstawania inwestycji oraz metodami ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w obrębie przekrycia dachu, to zapraszam do lektury. Warto.”

mgr inż. Monika Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SI TP. Specjalistka ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w wrocławskiej firmie Atlas Ward Polska Sp. z o.o. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych„Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.

Źródło: DAFA

WARSTWY - DACHY I ŚCIANY. Publikacja z dn. 25.10.2016 r.

 
 
do góry

 
   
GALERIA
WYDAWNICTWO
REKLAMA
KONTAKT
 
KONTAKT
IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL
TREŚĆ

© Copyright 2022, abc-media.pl